2021-07-28

Byggmaterialhandeln vill att regeringen säkrar tillgången till svensktillverkad cement

Byggmaterialhandeln vill att regeringen säkrar tillgången till svensktillverkad cement. I ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan idag uppmanar Byggmaterialhandlarna att regeringen säkrar tillgången på svensktillverkad cement för att hålla byggbranschen och andra viktiga industrier igång.

Mark- & miljööverdomstolen har beslutat att neka Cementa förnyat tillstånd att bryta kalksten i befintliga täkter i Slite, Gotland. I ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan idag uppmanar Byggmaterialhandlarna att regeringen säkrar tillgången på svensktillverkad cement för att hålla byggbranschen och andra viktiga industrier igång.

Ett stopp av brytningen av kalk i Slite innebär i praktiken ett effektivt stopp för merparten av de pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekten i Sverige. Att importera de volymer cement som krävs för att upprätthålla betongproduktionen och tillgodose bygg- och anläggningsbranschen bedöms i dagsläget vara omöjligt en rad olika skäl. Eventuell framtida import av denna bulkvara skulle få stora negativa konsekvenser för klimatet på grund av omfattande och långväga frakter. Cement är inte bara en oumbärlig insatsvara till den så viktiga betongindustrin utan också till andra byggprodukter som exempelvis taktegel, Leca-block och fasadputs.

Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär oundvikligen att en kraftig inbromsning av bygg- och anläggningsindustrin är att vänta redan i höst. Enligt branschorganisationen Byggföretagens analys riskeras 175 000 tjänster i byggsektorn och ytterligare mellan 100 000 till 225 000 i näraliggande sektorer och andra direkt berörda industrier som en direkt följd av beslutet. Detta kommer att få enorma konsekvenser inte bara inom bygg- och anläggningsbranschen utan för hela den svenska samhällsekonomin.

Byggmaterialhandlarna vill på kort sikt att regeringen säkrar tillgången på svensktillverkad cement för att hålla byggbranschen och andra viktiga industrier igång. På längre sikt krävs en politik som både tar hänsyn till skärpta miljö- och klimatkrav och byggbranschens behov av stabilitet och förutsägbarhet.

  • Ett stopp av brytningen av kalk i Slite innebär i praktiken ett effektivt stopp för merparten av de pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekten i Sverige.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår