2021-08-10

Cementakrisen påverkar byggmaterialhandeln

Ingen har väl undgått Cementakrisen, det vill säga att Cementas tillstånd att bryta kalksten på Gotland upphör den 31 oktober. Blir mark- och miljööverdomstolens beslut gällande är en kraftig inbromsning av bygg- och anläggningsindustrin att vänta redan i höst. Med det följer också konsekvenser för byggmaterialhandeln.

Enligt branschorganisationen Byggföretagens analys riskeras 175 000 tjänster i byggsektorn och ytterligare mellan 100 000 till 225 000 i näraliggande sektorer. Detta kommer att få enorma konsekvenser, inte bara inom bygg- och anläggningsbranschen utan för hela den svenska samhällsekonomin. 

Ett stopp i produktionen av cement innebär även fortsatta bekymmer för dem som vill in på bostadsmarknaden. Under perioden fram till 2029 så har Boverket räknat att Sverige behöver 600 000 nya bostäder. I år är prognosen att vi i Sverige kommer bygga 60 000 bostäder. Om vi bygger lika många bostäder åren framöver som i år och förra året kommer vi att bygga ikapp bostadsbristen i slutet av 20-talet. Med Cementakrisen finns stor risk att vi tappar den möjligheten.  

Förbundet har med anledning av krisen bland annat skickat ett brev till näringsministern där vi uppmanat regeringen att säkra tillgången på svensktillverkad cement för att hålla byggbranschen och andra viktiga industrier igång. Vi har också medverkat i Dagens Industri (23 juli) där vi uttryckte vår oro. De senaste veckorna har vi också haft dialog med de bostadspolitiska talespersonerna i riksdagen för att ge vår syn på saken och komma med konkreta inspel.

Vi är medvetna om att denna fråga inte går att lösa på kort tid. Regeringen kan ju inte styra över domstolarnas beslut på annat sätt än att skapa nya lagar. Men krisen har satt fingret på ett viktigt dilemma, samtidigt som vi behöver en politik som tar hänsyn till skärpta miljö- och klimatkrav behöver byggbranschen, med långa ledtider, stabilitet och förutsägbarhet. Vi kommer att följa utvecklingen noga och kommer att ha fortsatt dialog med politiker och beslutsfattare.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår