2022-02-17

Möte med nya bostadsministern

Byggmaterialhandlarna har träffat Johan Danielsson, vår nya bostadsminister för första gången. Den viktigaste frågan för honom är att vi håller en fortsatt hög takt i bostadsproduktionen.

Igår, onsdagen den 16 feb hade jag förmånen att möta Johan Danielsson, vår nya bostadsminister för ett samtal kring bygg- och bostadsfrågor. Den viktigaste frågan för honom som bostadsminister är att vi håller en fortsatt hög takt i bostadsproduktionen. Han poängterade att Byggmaterialhandeln har en viktig roll genom att leverera byggmaterial i rätt tid och till en rimlig kostnad, så att nybyggda bostäder håller en prisnivå som vanliga människor har råd att köpa.

När det gäller frågan om ökad cirkularitet och återbruk så har ministern gett Boverket i uppdrag att utreda frågan att tillsammans med branschen så vad som kan göras. Vi poängterade vikten av att det finns kunder som efterfrågar återbrukat material och att det skapas incitament för byggherrar och fastighetsägare att beställa detta. Boverkets utredning skall vara klar senast 2024.

När det gäller frågan om ROT-avdraget poängterade ministern att det är en väl fungerade lösningen på marknaden och det finns inga planer på att förändra eller höja avdraget i närtid. Byggmaterialhandel driver frågan om en återställning till 50%, men det ser inte ministern att det kommer ske i närtid.

Angående ungas inträde på bostadsmarknaden och svårighet att få lån, så inväntar bostadsministern en pågående utredning som skall vara klar i slutet av mars. Här nämns bl.a tankar som statliga startlån till första gångsköpare som ett alternativ. Från Byggmaterialhandlarnas sida lyfte vi vikten av att också premiera sparande i någon form av bospar.

Vi bjöd in bostadsminister till att komma ut och besöka något av medlemsföretagen i Byggmaterialhandlarna. Vi ser fram emot ett besök under valrörelsen !! 

  • Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna och bostadsminister Johan Danielsson

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår