2019-11-21

Så kan branschen ta ett hållbarhetskliv

Byggmaterialhandlarna har tagit fram ett Position Paper för hållbarhetsfrågor. Att se till att produkter främjar en giftfri miljö och att logistik och transporter är så klimatsmarta som möjligt är två sätt för branschen att minska sitt klimatavtryck.

Det är första gången som Byggmaterialhandlarna tar fram ett styrdokument inom hållbarhet. Tanken är att det ska uppdateras varje år. I arbetat har man utgått från FN:s 17 globala hållbarhetsmål och har av dem val ut tre att fokusera särskilt på: Hållbar industri, innovation och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Hållbar konsumtion och produktion.

I styrdokumentet konstateras att byggmaterialhandeln bidrar med information om miljöbedömningar samt underlag till miljöcertifieringar och loggböcker.
Ett konkret exempel på ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i branschen är retursystemet Byggpall, ett pantsystem för byggpallar. Sedan starten 2006 har över 12 miljoner pallar cirkulerats, vilket minskat byggavfallet med 190 000 containers.
Något som också kommer får stor påverkan på hållbarhet är digitaliseringen där den pågående digitaliseringen av produktinformationen är en viktig aspekt.
Att arbeta för en attraktiv bransch som välkomnar alla personer oavsett bakgrund och sexuell läggning, både som medarbetare och kunder, är också en del av hållbarhetsarbetet. 

För att skapa ett långsiktigt och hållbart byggande pekar styrdokumentet ut följande områden som särskilt viktiga:
Information om produkters klimat- och miljöpåverkan

Efterfrågan på miljö- och klimatsmart byggmaterial ökar hela tiden och inom en överskådlig framtid kommer det vara svårt att sälja byggmaterial som saknar dokumentation som visar på produktens miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Ökad digitalisering av hållbarhetsinformation
”Genom att hållbarhets- och produktinformation kan flöda i en obruten kedja genom byggprocessen säkerställer vi spårbarhet kring det byggmaterial vi levererar. Ökad digitalisering är också en förutsättning för genomförande av kommande lagkrav kring till exempel klimatdeklarationer och loggböcker för fastigheter.”

Ökad samverkan inom byggsektorn
”För att målen om en hållbar utveckling skall nås måste alla bidra och fler aktörer samverka. Vi deltar i flera samarbeten och branschinitiativ inom byggsektorn med fokus på att skapa hållbara och cirkulära affärsmodeller och är en samhällsaktör som bidrar till förändring.”

Nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi
”Vi är en aktiv part i flera samarbetsprojekt kopplade till cirkulär ekonomi och hållbarhet, med fokus på hur byggmaterial kan återvinnas och återbrukas. Genom vår specialistkompetens om materialhantering vill vi ta en aktiv del när nya affärsmodeller kring hållbarhet skapas. Det leder till nya affärsmöjligheter för våra medlemsföretag och minskat klimatavtryck för byggsektorn.

Fakta Byggmaterialhandlarnas hållbarhetsråd
Ulf Larsson – Ahlsells, Alexandra Rosenqvist – Beijer Byggmaterial, Niklas Lundin – Bygma Gruppen, John Harling – Derome Byggvaror, Henrik Hammargren – Karl Hedin Bygghandel, Daniel Norlin– K-Rauta, Henrik Björk – Optimera Sverige, Mattias Robinsson – XL Bygg, Patric Wichmann – Woody Bygghandel, Gustav Lindgren – Nordströms Trä

Ta del av position paper i sin helhet (pdf)

  • Byggmaterialhandlarna har tagit fram ett position paper för hållbarhetsfrågor och pekat ut fyra särskilt viktiga områden som viktiga för att skapa ett långsiktigt hållbart byggande

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår