2022-05-16

Regeringen vill öka andelen återbrukade byggprodukter

I slutet av februari gav regeringen Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn. Boverket ska bland annat kartlägga hur återvinning och återanvändning av byggmaterial fungerar idag, föreslå åtgärder för att främja ett cirkulärt byggande och analysera tillgången till byggmaterial som bedöms vara kritiska för materialförsörjningen inom byggsektorn.

Byggsektorn producerar 35 procent av allt avfall inom EU och byggsektorn står för mer än 20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Bättre hushållning med material vid byggande kan därför leda till en markant minskning av avfall och utsläpp, skriver regeringen i samband med uppdraget till Boverket. Läs mer om uppdraget här

Byggmaterialhandlarna fått möjlighet att komma med förslag på åtgärder till Boverket. Vi lyfter bland annat den osäkerhet som idag råder kring hur återbrukade produkter ska hanteras, till exempel vad som räknas som avfall och vad som räknas som återbruk, och vilken lagstiftning som gäller kring till CE-märkningar och garantier. Vi efterlyser även utbildning och bättre och mer lättillgänglig information kring andel återbrukat material i produkter.  

En stor fördel för byggmaterialhandeln är att vi har en stor geografisk täckning och är mycket duktiga på logistik vilket ger bra möjligheter att arbeta även med återbrukat material. Utmaningar är att det idag inte finns uppbyggda logistikflöden för återbrukat material och en annan utmaning är att hitta fysisk plats för återbrukat material i byggmaterialhandeln. Ta del av våra förslag här.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår