2024-03-21

Medlemmarna tyckte till i vår branschundersökning

Vartannat år gör Byggmaterialhandlarna en undersökning hos medlemsföretagen för att få underlag till det fortsatta arbetet med att skapa en hållbar, digital och attraktiv bransch.

Det som flest tycker är viktigt för att trivas på jobbet är bra kollegor (75 procent) och ett bra ledarskap (70 procent). Mer än nio av tio tycker att deras arbetsgivare uppfyller kriteriet för bra kollegor och nästan tre fjärdedelar det för ett bra ledarskap.

När det kommer till hur sannolikt det är mellan 0 och 10 att man skulle rekommendera någon annan att jobba inom byggmaterialbranschen ger drygt en tredjedel betyget 9 eller 10 medan knappt en femtedel ger ett betyg mellan 0 och 6. På frågan hur sannolikt det är att man skulle återvända till ett jobb inom branschen om man lämnat den ger även här drygt en av tre betyget 9 eller 10 och en fjärdedel ett betyg mellan 0 och 6.

På frågan varför de valde byggmaterialbranschen är de vanligaste svaren slumpen, utvecklingsmöjligheterna, att det är en intressant och spännande bransch, varierande och omväxlande arbetsuppgifter och kundkontakten. Några av de saker som skulle få de tillfrågade att lämna branschen var pension, nya utmaningar, varsel och arbetsbrist, bättre betalt någon annanstans och dåligt ledarskap.

Totalt svarade 1 000 medarbetare på årets undersökning. 23 procent av dessa är kvinnor.

–           I årets undersökning där vi har frågat vad som är viktigt för att trivas är det väldigt positivt att konstatera att 90 % tycker att deras arbetsgivare också uppfyller dem. Det finns förstås alltid utrymme för förbättringar, t ex ökat fokus på hållbarhet, digitalisering liksom ökad mångfald och inkludering säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

 


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår