2024-04-25

Svag inledning på året för byggmaterialhandeln men ljuspunkter kan skönjas

Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen i byggmaterialhandeln mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 14,8 procent under första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal 2023. Justerat för prisförändringar och då uttryckt i fasta priser (volymutveckling) var nedgången under motsvarande period 16,8 procent.

Rapporterade data tyder på en fortsatt nedgång under inledningen av året men det ska noteras att tillväxttalen under januari och februari i fjol var mindre negativa vilket då påverkar jämförelsen. Den samlade prisförändringen uttryckt som Bygghandelsprisindex för första kvartalet landade på en uppmätt prisökning om 2,4 procent mellan Q1 2024 och Q1 2023.

  • Det är tydligt att nedgången vi har sett under fjolåret fortsätter under inledningen av 2024 och det får väl dessvärre sägas vara väntat. Vi ser att effekterna av en minskad nybyggnation slår igenom på proffsförsäljningen och även om konsumenterna börjat se ljusare på tillvaron så är deras aktivitet fortsatt låg och kanske även avvaktande i väntan på sänkt ränta och höjt ROT-avdrag. Det är också positivt att den tidigare kraftiga prisökningstakten har klingat av och att hushållen succesivt kan stärka sin köpkraft, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

  • Konsumentförsäljningen har backat sedan andra kvartalet 2021 och är fortsatt negativ men vi kan samtidigt konstatera ett trendbrott i utvecklingen och förväntar oss bättre utveckling under året. Det är också glädjande att se ett trendbrott i Stockholmsregionen som brukar vara såväl först in som först ut ur en vändning, säger Patric Lindqvist, Affärsområdeschef Marknadsinsikt på Prognoscentret.

Försäljningsutveckling i Byggmaterialindex Q1 2020 – Q1 2024

Diagtam: Avser jämförbara enheter, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Utvecklingen i fasta priser visar volymtillväxten och omsättningsförändring efter korrigeringar för prisförändringar. Utvecklingen i löpande priser visar omsättningsförändringen utan hänsyn till prisförändring.

Stockholm tar täten när konsumentförsäljningen vänder
Försäljningen till proffskunderna stod länge emot nedgången men har fallit sedan årsskiftet 2022/2023. Under första kvartalet 2024 föll B2B-försäljningen med 19,5 procent, mätt i fasta priser medan vi kan konstatera ett trendbrott för B2C-försäljning som landade på en måttligare nedgång om 7,9 procent efter dryga två år med tvåsiffriga nedgångar. Noterbart är också att kvartalets sista månad visade på en än större skillnad.

Störst nedgång för skivmaterial samt fönster och glasvaror
Majoriteten av alla undergrupper visar på nedgångar under det första kvartalet. De undergrupper (inom BK04) som driver nedgången mest är 012 Skivmaterial, 041 Fönster och glasvaror, 042 Köksinredning och 012 Isoleringsmaterial. Det till stor del som en följd av att dessa även är fyra av de undergrupper som står för störst andelar inom indexet.

Möjlighet till mer data som prenumerant
En prenumeration på Byggmaterialindex ger tillgång till utvecklingstal totalt och regionalt, även uppdelat på proffs- och konsumentförsäljning. Möjlighet till nyckeltal för specifika varugrupper finns enligt varugruppsindelningen BK04.
Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:
Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:
Patric Lindqvist, affärsområdeschef och analytiker, Prognoscentret
Telefon: 0707–520 207
E-post: patric@prognoscentret.se


Fakta om Byggmaterialindex:
Prognoscentret mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes. Basen för undergruppernas utveckling inom Byggmaterialindex skiljer sig något från basen för den totala utvecklingen.

Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes. Bygghandelsprisindex (BHP) är ett index med avsikt att mäta genomsnittliga prisförändringarna i bygghandeln. Statistiken visar på prisutveckling i försäljningsledet för byggmaterialhandlare, dvs. de försäljningspriser som redovisas ut mot konsument. Indexet visar den genomsnittliga prisutvecklingen totalt och uppdelat på huvudgrupper enligt BK04 strukturen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår