2024-06-03

Positiva till att gränsvärden för klimatdeklarationer till byggnader införs

Byggmaterialhandlarna är positiva till att gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan införs. Vi vill dock se ordentlig framförhållning inför kommande skärpningar.

Boverket har lämnat förslag för införande av gränsvärden för klimatdeklarationer till byggnader. Byggmaterialhandlarna ställer sig positiva till att gränsvärden införs 2025. Vi är även positiva till att det finns en plan som sträcker sig till 2027 och 2030 men vi menar att det behövs mer än 6 års framförhållning för de riktigt betydande investeringarna. Vi ser gärna att Politiken och Boverket tillsammans med branschen fastställer mål och verkningsfulla incitament i linje med EU-green deal för en längre tidshorisont så att den gröna omställningen också blir en investering i resurser som gynnar våra företags internationella konkurrenskraft och samhällsutvecklingen. Gränsvärden bör vara i linje med internationella åtaganden.

Ta del av vårt remissvar här

 

Boverkets förslag

Boverket har lämnat ett författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, som kan införas tidigast den 1 juli 2025 i reglerna om klimatdeklarationer för byggnader. Gränsvärdet gäller maximal klimatpåverkan för modul A1–A5 i kg CO2e/m2 BTA från de byggnader som uppförs och omfattas av regler om klimatdeklarationer för byggnader. Gränsvärdet föreslås att omfatta samtliga byggdelar av en byggnad från grunden och dess isolering exklusive solceller och fast utrustning.  Läs mer om Boverkets förslag 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår