2022-10-18

Andreas Carlson, grattis till det nya jobbet som bostadsminister!

Byggmaterialhandlarna gratulerar Andreas Carlson (KD) till nya jobbet som bostadsminister. Du kliver in till det nya jobbet i en utmanande tid med krig i vår omvärld, höga energipriser och en sjunkande bostadsproduktion. Här är några av reformerna som vi tycker behöver prioriteras för att återigen få fart på bostadsmarknaden och öka rörligheten, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna

De kommande åtta åren behöver det byggas minst 600 000 bostäder, enligt statistik från Boverket för att komma ikapp behovet av nya bostäder. Av dessa så behöver 400 000 gå till våra unga, så att de kan flytta hemifrån och få sitt första boende. 70% av alla bostäder behöver byggas i storstadsregionerna. Indikationer visar nu att nyproduktion ser ut att falla kraftigt, vilket är oroväckande.

En annan stor utmaning är de stigande elpriserna och att det gör det dyrare att bo och värma upp sina bostäder. Här behövs också åtgärder för att få hushållen att påbörja omställning till mer energieffektiva bostäder.

En tredje utmaning är hur vi löser finansiering av köp av bostäder. Det gäller framför allt unga personer med svag ekonomi. Det byggs för få prisvärda bostäder för de som står utanför bostadsmarknaden och det befintliga beståndet används inte fullt ut. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden handlar om Sveriges utveckling och är en samhällsfråga värd att ta på allvar.

Reformförslag från Byggmaterialhandlarna

Inför Grönt ROT avdrag
Vi föreslår att man utöver existerande ROT-avdrag får en skatterabatt på maximalt 50% av arbets- och materialkostnaden upp till 50 000 kr i ett nytt grönt ROT-avdrag. Detta skall ta sikte på den gröna omställningen och uppmuntra till ökad energieffektivisering, genom åtgärder som minskar energiförbrukning i bostäder och att stimulera ökad andel återbrukat byggmaterial.

Skapa incitament för ökad cirkularitet av byggmaterial
Genomför politiska reformer som ger incitament för byggherrar och beställare att öka andelen återbrukat byggmaterial i nyproduktion. Om man ställer krav på att minst 10% av byggmaterialet i nyproduktion skall vara återbrukat, så kommer det skapa incitament för en ny affärslogik kring återbruk och försäljning av byggmaterial.

Inför ett oberoende bosparande i Sverige
Börjar vi spara pengar tidigt i livet kan vi bygga upp en reserv för att komma in på bostadsmarknaden som unga vuxna. Genom att införa ett förmånligt bosparande för alla underlättar vi för många att kunna skaffa ett eget boende. I Tyskland utgör ett sk. Bauspar grunden för boendet. Redan i tidig ålder börjar man spara med ett perspektiv på minst 20 år. Du får låna samma belopp som du har sparat och det används oftast som topplån tillsammans med ordinarie bolån. Genom systemet kan du kan köpa valfri bostad på marknaden och inte enbart i den kö som olika bostadsaktörer förmedlar.

Byggmaterialhandlarna finns i Sveriges alla 290 kommuner och levererar dagligen till alla små och stora byggprojekt. Vi sysselsätter 21 000 personer och alla bolag tillsammans omsätter mer än 100 miljarder kronor på årsbasis.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår