2023-04-20

Reformer på bostadsmarknaden lyser med sin frånvaro

De stora nyheterna i regeringens vårändringsbudget är en tillfällig ökning av barnbidraget för att möta den ekonomiska nedgången för barnfamiljer, samt en ökning i försvarsbudgeten för att möjliggöra för Natoanslutning. Inom bygg- och bostadssektorn är det fortsatt tunnsått med reformer. Byggmaterialhandlarnas vd Monica Björk listar en åtgärd som borde ha varit med.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonade i inledningen av presskonferensen där vårbudgeten presenterades, att vi befinner oss i ett sällsynt tufft läge i ekonomin med hög inflation och lågkonjunktur samtidigt. Regeringen bedömer att lågkonjunkturen i den svenska ekonomi kommer att fördjupas 2024. BNP-tillväxten bedöms bli -1,0 procent i år och 1,2 procent 2024.

- Vi ser att bostadsbyggandet nu minskar drastiskt, trots att behovet av nya bostäder är stort. I ljuset av att vi befinner oss i lågkonjunktur och att regeringen bedömer att nästa år kommer bli värre, så är det förvånande att man inte genomför några reformer alls inom bygg- och bostadssektorn, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

- En åtgärd som vi ser borde finnas med i höstbudgeten är en justering av ROT-avdraget till ett grönt ROT där återbruk och energieffektivisering är i fokus. Detta kan kopplas till klimatdeklarationen där det kan visas hur klimatpåverkan minskats genom återbruk. Det är en åtgärd som både ökar takten i omställningen, är jobbskapande och inte inflationsdrivande.

- Det är viktigt att vi håller uppe efterfrågan inom byggsektorn när lågkonjunkturen nu är här med fokus på en hög takt i bostadsproduktionen. Det behövs både för att möta efterfrågan av nya bostäder och för att undvika en kraschlandning inom byggsektorn, avslutar Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår