2023-05-08

Remissvar om stöd till energieffektivisering

Idag har Byggmaterialhandlarna svarat på regeringens förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus.

Byggmaterialhandlarna är positiva till att regeringen genomför denna satsning kopplat till energieffektivisering, då det finns mycket stora behov av både renovering och energieffektiviseringsåtgärder runt om i Sverige.  

Vi anser att genom att införa denna form av bidrag/stöd införs ökar sannolikheten att många personer kommer genomföra energieffektiviserande åtgärder i sina bostäder. Vi anser att förordningen är tydligt utformad och tycker att det är bra att det finns en tydlighet att bidraget enbart går till inköp av material och vilken typ av produkter som avses. Vi hade önskat att regeringen avsatt ett större totalbelopp till stödet än 1,2 miljarder, då stödet berör över 660.000 småhus. Det är risk att avsatta medel endast når en bråkdel av de stödberättigade småhusägarna.

När det gäller bidragets storlek på max 60.000 kr hade vi önskat en större bidragsdel, då energieffektiviseringsåtgärder är kostnadskrävande. Vi anser också att den samhällsekonomiska vinsten är stor då åtgärderna leder till minskad energiförbrukning och att ett tak på 100.000 kr per småhus hade fått en större effekt.

Vi anser att det är olyckligt att stödet är uppdelat i två delar, ett för klimatskärmåtgärder och en för konvertering. Så länge det är en energieffektiviserande åtgärd så anser vi att småhusägarna själv skall ha rätt att bestämma lämpliga åtgärder inom ramen 60.000 kr bidrag. Nu blir insatsen lite futtig då det enbart blir 30.000 kr i varje kategori.

Vi ställer oss också frågande till varför bidraget enbart får ges till småhus med ett värdeår tidigare än 1990. Stödets funktion borde rikta in sig på energieffektiviserande åtgärder oavsett när huset är byggt.

 

Ta del av vårt remissvar här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår