2023-05-10

Gör handeln med återbrukat byggmaterial momsfri

I en debattartikel som publicerats av Altinget och Byggvärlden och fått stor spridning på sociala medier lyfter Byggmaterialhandlarna återbruksfrågan, och ger tre konkreta förslag till regeringen på hur man kan öka incitamentet för återbruk.

–       Det märks att det finns ett stort intresse för de här frågorna och att de ligger rätt i tiden. Vi vill också visa att samhället kan göra en insats genom förslagen vi lyfter och genom att till exempel gå före och ställa krav på en viss andel återbruk vid upphandlingar, säger Byggmaterialhandlarnas vd Monica Björk i en kommentar till debattartikeln.

Hon tycker att det finns ett stort intresse och många bra initiativ från byggmaterialhandlarna när det kommer till återbruk, men att det fortfarande är i begränsad skala.

–       Jag upplever att många aktörer i branschen gör mycket på sin egen kammare, men att återbruksfrågan inte har synkats mellan parterna i byggkedjan ännu. Det är viktigt att byggmaterialhandeln är med från början i detta, för om vi inte är det och det kommer krav på att en viss del av byggmaterialet ska vara återbrukat kan vi riskera att förlora marknadsandelar.

 

Här är debattartikeln i sin helhet:

För klimatets skull - gör handeln med återbrukat byggmaterial momsfri

Landets byggmaterialhandlare har en hög ambition att minska sin klimatpåverkan. Ett viktigt bidrag är återbruk av byggmaterial. Men andelen återbrukade produkter är än så länge låg. Regeringen bör redan i höstbudgeten komma med konkreta förslag på hur vi kan öka andelen återbrukat byggmaterial. Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna listar tre konkreta förslag.

Nyligen presenterades två rapporter som slår fast att de närmaste åren blir avgörande för om vi ska kunna bromsa en accelererande global uppvärmning som i förlängningen kommer hota mänskligt liv på jorden. 

Enligt FN:s klimatpanel IPPC är mänsklig påverkan otvetydigt orsaken till den globala uppvärmningen. ”Det är bråttom och allt kortare om tid. De globala utsläppen fortsätter att öka, kolbudgeten börjar ta slut. En global temperaturökning på 1,5 grader ligger nära i tid och hittills tagna beslut räcker inte för att vända utvecklingen”, säger Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC. 

I slutet av mars överlämnade också Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Där konstateras att Sverige har förlorat styrfarten i sitt klimatarbete. Under två decennier har utsläppen i Sverige minskat varje enskilt år. Nu står vi istället inför en situation där nationell politik kommer att leda till en ökning av utsläppen. Enligt rådet måste regeringen ta fram en handlingsplan för samhällets alla sektorer med målet att nå noll nettoutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp.

Byggmaterialhandeln är en sektor som i allra högsta grad är delaktig i det arbetet och som vill hjälpa till att öka takten i klimatarbetet. Landets byggmaterialhandlare har en viktig roll som leverantörer av material, lagerfunktioner och logistik åt Sveriges samtliga byggbolag. Branschen omsätter idag 110 miljarder kronor men mindre än 1 procent är återbrukat material. Den låga siffran beror till stor del på att återbrukade svenska produkter har svårt att prismässigt konkurrera med nya produkter från låglöneländer, där arbetskostnaderna är avsevärt lägre än i Sverige. Denna situation får till följd att det idag blir kostsamt att köpa återbrukat byggmaterial och att handeln är väldigt begränsad. 


Tre förslag från Byggmaterialhandeln till regeringen

  1. Om handel med återbrukade produkter och material gjordes momsfri skulle dessa bättre kunna konkurrera med nyproducerade varor, samtidigt som vi som handlar med dem också gör en konkret klimatinsats. Det strider inte heller mot EUs momsdirektiv och är således en insats som går att genomföra med kort tidshorisont. Här skulle också offentlig sektor kunna gå före och ställa krav i kommande upphandlingar att en viss del skall vara återbrukat byggmaterial, för att driva på skapande av en ny marknad.
  2. Regeringen bör också ta initiativ till att förbjuda rivning av byggnader som inte inventerats och där möjligheterna att återbruka stomme och övriga material inte har utretts grundligt. Tillsammans med momsfriheten skulle det vara viktiga åtgärder för att vi ska nå de klimatpolitiska målen.
  3. Slutligen behövs det också en generell översyn av avfallslagstiftningen med målet att öka det cirkulära kretsloppet av produkter och material. Vi i byggmaterialhandeln vill ändra definitionen för när en produkt blir avfall så den får längre liv. Det gör det möjligt för fler produkter att återbrukas. Dagens avfallslagstiftning är ett hinder för cirkulär innovation. Vi bör sikta på att byggmaterial ska produceras på det mest resurseffektiva sättet. Då behöver utvinning av material ur avfall behandlas på samma sätt som jungfruligt material, inte särregleras.

Monica Björk, vd branschorganisationen Byggmaterialhandlarna

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår