2023-07-27

Fortsatt minskning av försäljningen i byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex visar att omsättningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med nästan 18 procent under andra kvartalet 2023. Omsättningen minskar i samtliga större varugrupper och minskningen för träprodukter är kraftigast. Hittills i år har omsättningen minskat med 14 procent.

För andra kvartalet i rad visar Byggmaterialindex att omsättningen minskar kraftigt, och tillväxten under Q2 är ännu mer kraftigt negativ jämfört med Q1. Nästan en tredjedel av omsättningen i byggmaterialhandeln kommer från årets andra kvartal, så den här negativa tillväxten slår väldigt hårt mot branschen. Eftersom priserna nu börjar stabiliseras så innebär detta också att försäljningen fortsätter att minska även i volym, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Försäljningsutveckling för träprodukter jämfört med Byggmaterialindex totalt, Q2 2022-Q2 2023.

Avser jämförbara enheter, jämfört med samma kvartal föregående år.


Under en lång period har proffshandeln presterat bättre än konsumenthandeln, och sammantaget så är förhållandet likadant på kvartalsnivå. Däremot visar försäljningssiffrorna för juni att proffshandeln backar mer än konsumenthandeln. Senast proffshandeln hade en sämre tillväxt än konsumenthandeln var för över två år sedan, april 2021.

- Minskat nyttjande av ROT-avdrag, fler företagskonkurser inom byggindustrin, höga byggkostnader och ökade räntor har nu resulterat i att månadstillväxten för proffshandeln för första gången på över två år är sämre än den för konsumenthandeln, fortsätter Monica Björk.

- Mot bakgrund av den kraftiga konjunktursvacka vi nu befinner oss i, är det naturligt att titta på åtgärder som kan stimulera ny- och ombyggnation av fastigheter. Rot är det instrument som över tid visat sig fungera allra bäst. Nu måste vi ta Rot till nästa nivå genom att införa ett grönt Rot-avdrag, för att påskynda omställningen till ett mer hållbart bostadsbestånd som förbrukar mindre energi. Vi föreslår en återställning till den tidigare nivån på 50 % av arbets- och materialkostnaden, och samtidigt höja maxbelopp till 100 000 kr, avslutar Monica Björk.

Fakta om Byggmaterialindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes. Basen för undergruppernas utveckling inom Byggmaterialindex skiljer sig något från basen för den totala utvecklingen.

Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår