2023-11-08

Ny process för kommande releaser av Vilma

Byggmaterialhandlarna har under en tid diskuterat behovet av en tydligare revideringsprocess av Vilmastandarden. Syftet är att säkerställa att det finns en effektiv process för att föra in ny information som handeln behöver för att sälja produkter, framför allt kopplat till hållbarhet och kommande lagkrav. Nu är arbetet klart och vi börjar tillämpa den nya processen med Vilma release 2.6.8 som lanserades den 21 november 2023.

Byggmaterialhandlarna tillsammans med kedjorna har under året arbetat med att får fram en revideringsprocess för nya versioner av Vilma och det arbetet är nu klart. I arbetet har också varuleverantörer och systemleverantörer bidraget genom att ge värdefull feedback kring den tänkta processen. 

Vilma skall omfatta 

  • logistik och försäljning 

  • lagkrav  

  • kundkrav 

 

I syfte att alltid införa förändringar så fort det går med hänsyn till påverkansgraden, så finns det tre typer av versioner av Vilma 

  • Liten release = Ändringar i dokumentation eller tillämpning som inte har någon direkt påverkan på processer eller systemstöd. Den första lilla releasen släpptes den 21 november i år. 

  • Mellan release = Ändringar som har begränsad påverkan på processer och/eller system  

  • Stor release = Ändringar som har stor påverkan på processer och/eller system (Vilma 3.0) 

Varje år planeras releaser in och det är baserat på behov och typ av önskemål som finns. För att det skall bli tydligt för alla vilka typer av releaser som planeras samt viktiga tidpunkter kopplat till dessa, så kommer vi löpande kommunicera om detta. Det som hittills är inplanerat är följande; 

  

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning 

 

 

Vid frågor kontakta gärna: hanna.andersson@byggmaterialhandarna.se 

 

 

 

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår